سرویس روتختی و خواب

روتختی گلدوزی شده

سرویس روتختی

روتختی گلدوزی شده

آنچه باعث زیبایی هر چه بیشتر محل استراحت و اتاق خواب می شود وجود کالای خواب و روتختی است امروزه می توان در هر منزلی این محصولات را به وفور مشاهده نمود تنوع در طرح و رنگ و متریال به کار رفته در کالای خواب دست خریدار را در انتخاب این محصولات باز گذاشته است امروزه روتختی ها با توجه به سنین افراد در طرح های فانتزی , سه بعدی , اسپرت , ساده , گلدار تهیه می شوند یکی از جدیدترین محصولات کالای خواب روتختی گلدوزی شده است در مجموعه لایکتیک این نوع در ابعاد تک نفره و دو نفره در برند های معتبر و با استفاده از متریال های با کیفیت به فروش می رسد . فروشگاه اینترنتی روتختی لایکتیک با جدیدترین روتختی های طرح گل در خدمت شماست . همراه ما باشید

سرویس روتختی چاپی

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-158

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-158: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-155

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-155: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-152

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-152: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-151

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-151: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-150

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-150: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-149

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-149: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-148

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-148: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-138

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-138: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-137

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-137: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-136

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-136: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-135

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-135: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-133

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-133: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-131

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-131: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-130

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-130: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-128

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-128: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-127

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-127: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-125

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-125: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-124

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-124: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-123

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-123: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-122

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-122: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-121

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-121: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-120

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-120: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-119

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-119: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-118

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-118: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-115

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-115: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-114

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-114: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-113

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-113: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-108

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0125: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-109

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0125: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-110

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0125: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-111

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0125: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-112

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0125: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-107

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-107: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-106

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-106: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-105

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-105: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-104

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-104: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-102

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-102: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-101

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-101: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0124

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0124: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0131

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد0131: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز 220

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0133

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0133: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0127

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0127: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0126

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0126: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0125

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0125: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0124

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0124: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0119

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0119: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0123

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0123: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0118

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0118: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0115

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0115: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0116

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0116: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0114

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0114: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0117

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0117: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0112

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0112: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0111

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0111: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0110

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0110: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-013

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد b-0113: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0078

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0078: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0077

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0077: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0076

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0076: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0075

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0075: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0074

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0074: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0073

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0073: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0072

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0072: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0071

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0071: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0070

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0070: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0067

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0067: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0066

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0066: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0058

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0058: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0057

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0057: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی طرح گل برند Home APS کد 0043

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0043: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0042

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد 0042: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-240

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-240 دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-267

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-267: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-266

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-266: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-263

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-263: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-262

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-262: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-261

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-261: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-260

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-260: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-210

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-210: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-203

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-203: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-201

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-201: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-200

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-200: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-199

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-199: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-198

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-198: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-197

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-197: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-196

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-196: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-194

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-194: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-193

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-193: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-192

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-192: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-191

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-191: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-162

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-162: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-161

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-161: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-149

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-149: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-147

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-147: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-146

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-146: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-145

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-145: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-144

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-144: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-140

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-140: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-68

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-68: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-120

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-120: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-119

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-119: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-80

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-80: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-79

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-79: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-77

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-77 دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-76

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-76: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-75

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-75: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-74

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-74: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-73

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-73: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-72

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-72 دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-71

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-71: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-70

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-70: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-67

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-67: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-60

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-60: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-56

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-56: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-54

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-54: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-53

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-53: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-52

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-52: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-51

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-51: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-50

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-50: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-45

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-45: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-43

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-43: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-42

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-42: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-32

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-32: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-30

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-30: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز

سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-270

840,000 تومان990,000 تومان
سرویس روتختی چاپی برند Home APS کد bcm-270: دو نفره چهار تکه متشکل از یک کاور لحاف دونفره  با سایز
جدیدترین روتختی گلدوزی شده
جنس روتختی های گلدوزی شده چیست ؟
قیمت روتختی گلدوزی شده

مدل های جدید روتختی پسرانه

جدیدترین روتختی های گلدوزی شده

معمولا روتختی  گلدوزی شده کارهای ترکیبی با دست هستند ایجاد طرح هایی شیک و زیبا بر روی انها زیبایی دکوراسیون اتاق خواب را دو چندان می کند امر به صورت دستی و توسط الگوهای متنوع و زیبا صورت میگیرد بنابراین باید گفت که این محصولات با تنوع طرحی همراه بوده از آنجا که گلدوزی هیچ گاه از مد نمی افتد همواره می توان نقوشی متنوع و جدید را روی آن ایجاد نمود مجموعه لایکتیک سعی بر این داشته است تا همواره محصولاتی مد روز و جدید را به مشتریان عزیز ارائه نماید .

جنس روتختی های گلدوزی شده چیست ؟

مجموعه ما برای عرضه و ارائه کالای خواب گلدوزی شده متریال های مختلفی را در نظر گرفته است تا شما عزیزان با توجه به میزان بودجه خود محصول مورد نظر و انتخابی خود را خریداری نمایید . در ادامه به 2 مورد از پرفروشترین محصولات اشاره می کنیم .

روتختی های پلی کتان گلدوزی شده

از ویژگی روتختی گلدوزی شده پلی کتان می توان به استحکام و مقاومت آن اشاره نمود از دیگر ویژگی های این نوع می توان به مقاوم در برابر اسید ها , سهولت در شست و شو و خشک شدن سریع و مقاوم در برابر حرارت اشاره نمود .این نوع در تکه های مختلف در ابعاد متفاوت برای لحاف 260*240 , کاور لحاف 240*220 به همراه 4 عدد روبالشی و روکوسنی است .

روتختی های نخ پنبه گلدوزی شده

از دیگر محصولات پر فروش ما روتختی های گلدوزی شده نخ پنبه است این نوع دارای خصوصیاتی از جمله عدم تعریق , عدم ایجاد حساسیت , عایق خوب بوده و مناسب تمام فصول , نرمی و لطافت همچنین مقاومت بالاست که طرح های متنوع گلدوزی بر روی آن انجام گرفته است این محصول نیز در تکه های مختلف ابعاد لحاف آن 260*220 و کاور لحاف 240*220 بوده وشامل 4 عدد روبالشی و روتختی می باشد .

قیمت روتختی گلدوزی شده

مهم ترین عوامل در قیمت روتختی گلدوزی شده در وهله اول برند تولید کننده و کیفیت متریال به کاررفته است شناخته ترین برند ها شامل برند چچلاس , برند زارا , برند Lavita , برند Lelva و…می باشد همچنین محصولات در متریال های پلی کتان , مخمل , نخ پنبه ,ساتن و…تولید می شوند .بنابراین کالای خواب گلدوزی شده با توجه به برند تولید کننده و متریال به کاررفته قیمت های متفاوتی نیز دارند .

قیمت سرویس روتختی در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *