نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
سرویس روتختی
آبی
بنفش
خاکستری
زرد
زرشکی
سبز
سبز فسفری
سرمه ای
سفید
طوسی
قرمز
قهوه ای
مشکی
نارنجی
بستن

سرویس روتختی Home APS مدل مربع دورنگ سایز یکنفره

790,000 تومان
 • سرویسهای روتختی یکنفره چهار تکه شامل
 • یک لحاف یکنفره طرح مربع در سایزبندی 220 در 160 سانتیمتر
 • یک روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • یک روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 90یا 120سانتیمتر در 200 سانتیمتر
 

جنس محصولات از نوع تترون درجه یک می‌باشد.

برای سفارشی سازی ابعاد و ... از طریق شماره واتساپ با پشتیبانی فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

روتختی
آبی
بنفش
خاکستری
زرد
زرشکی
سبز
سبز فسفری
سرمه ای
سفید
طوسی
قرمز
قهوه ای
مشکی
نارنجی
بستن

سرویس روتختی Home APS مدل مربع دورنگ سایز دونفره

990,000 تومان
 • سرویسهای روتختی دو نفره شش تکه شامل
 • یک لحاف دونفره طرح مربع در سایزبندی 220 در 230 سانتیمتر
 • دو روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • دو روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 160 یا 180 سانتیمتر در 200 سانتیمتر
 

جنس محصولات از نوع تترون درجه یک می‌باشد.

برای سفارشی سازی ابعاد و ... از طریق شماره واتساپ با پشتیبانی فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

روتختی
بنفش
خاکستری
زرد
زرشکی
سبز
سبز فسفری
سرمه ای
سفید
طوسی
قرمز
بستن

سرویس روتختی Home APS مدل CMB سایز دونفره

990,000 تومان
 • سرویسهای روتختی دو نفره شش تکه شامل
 • یک لحاف دونفره طرح مربع در سایزبندی 220 در 230 سانتیمتر
 • دو روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • دو روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 160 یا 180 سانتیمتر در 200 سانتیمتر
 

جنس محصولات از نوع تترون درجه یک می‌باشد.

برای سفارشی سازی ابعاد و ... از طریق شماره واتساپ با پشتیبانی فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

روتختی
زرد
زرشکی
سرمه ای
سفید
قرمز
مشکی
بستن

سرویس روتختی Home APS مدل CM2 سایز دونفره و یکنفره

790,000 تومان990,000 تومان
 • سرویسهای روتختی دو نفره شش تکه شامل
 • یک لحاف دونفره طرح مربع در سایزبندی 220 در 230 سانتیمتر
 • دو روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • دو روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 160 در 200
 
 • یکنفره چهار تکه شامل
 • یک لحاف یکنفره طرح مربع با سایز 220 در 160سانتیمتر
 • یک روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • یک روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 200 در 120 سانتی متر

جنس محصولات از نوع تترون درجه یک می‌باشد.

برای سفارشی سازی ابعاد و ... از طریق شماره واتساپ با پشتیبانی فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

روتختی اسپرت
آبی
بنفش
خاکستری
زرد
سفید
قرمز
قهوه ای
مشکی
بستن

سرویس روتختی Home APS مدل Sweet Home

790,000 تومان990,000 تومان
 • سرویسهای روتختی دو نفره شش تکه شامل
 • یک لحاف دونفره طرح مربع در سایزبندی 220 در 230 سانتیمتر
 • دو روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • دو روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 160 در 200
 
 • یکنفره چهار تکه شامل
 • یک لحاف یکنفره طرح مربع با سایز 220 در 160سانتیمتر
 • یک روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • یک روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 200 در 120 سانتی متر

جنس محصولات از نوع تترون درجه یک می‌باشد.

برای سفارشی سازی ابعاد و ... از طریق شماره واتساپ با پشتیبانی فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

سرویس روتختی هوم آپ س مدل liketik

790,000 تومان990,000 تومان
 • سرویسهای روتختی دو نفره شش تکه شامل
 • یک لحاف دونفره طرح مربع در سایزبندی 220 در 230 سانتیمتر
 • دو روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • دو روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 160 در 200
 
 • یکنفره چهار تکه شامل
 • یک لحاف یکنفره طرح مربع با سایز 220 در 160سانتیمتر
 • یک روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • یک روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 200 در 120 سانتی متر

جنس محصولات از نوع تترون درجه یک می‌باشد.

برای سفارشی سازی ابعاد و ... از طریق شماره واتساپ با پشتیبانی فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

سرویس روتختی Home APS مدل Homelike

790,000 تومان990,000 تومان
 • سرویسهای روتختی دو نفره شش تکه شامل
 • یک لحاف دونفره طرح مربع در سایزبندی 220 در 230 سانتیمتر
 • دو روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • دو روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 160 در 200
 
 • یکنفره چهار تکه شامل
 • یک لحاف یکنفره طرح مربع با سایز 220 در 160سانتیمتر
 • یک روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • یک روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 200 در 120 سانتی متر

جنس محصولات از نوع تترون درجه یک می‌باشد.

برای سفارشی سازی ابعاد و ... از طریق شماره واتساپ با پشتیبانی فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

سرویس روتختی Home APS مدل Luxurious

سرویس روتختی Home APS مدل Luxurious در دو مدل : 1- دو نفره چهار تکه  متشکل از یک کاور لحاف

سرویس روتختی Home APS مدل Comforter

680,000 تومان780,000 تومان
 • سرویسهای روتختی دو نفره شش تکه شامل
 • یک لحاف دونفره طرح مربع در سایزبندی 220 در 230 سانتیمتر
 • دو روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • دو روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 160 در 200
 
 • یکنفره چهار تکه شامل
 • یک لحاف یکنفره طرح مربع با سایز 220 در 160سانتیمتر
 • یک روبالشتی با سایز 50 در 70 سانتیمتر
 • یک روکوسنی با سایز 40 در 40 سانتیمتر
 • یک روتشکی کشدوز سایز 200 در 120 سانتی متر

جنس محصولات از نوع تترون درجه یک می‌باشد.

برای سفارشی سازی ابعاد و ... از طریق شماره واتساپ با پشتیبانی فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992