سرویس روتختی و خواب

فروش پرده چاپی

پرده چاپی

فروش پرده چاپی

با چاپ پرده یا بهتر است بگوییم چاپ روی پرده مدرنترین پرده ها تولید میشود .  از پرده های بسیار زیبا و جدید که امروزه نیز با استقبال فراوان همراه است پرده چاپی می باشد شاید تصور شود که چاپ دراین نوع از کیفیت بالایی برخوردار نبوده وپس از شست شو از زیبایی تصویر کاسته شود اما اینطور نیست در پرده های چاپی به دلیل استفاده از دستگاه های بروز و پیشرفته  چاپ تصاویر از کیفیت بالایی برخوردار هستند پرده های چاپی با تصاویر دلخواه , طرح های صورت , طرح های سنتی اسلیمی , گلدار و طرح طبیعت, طرح کودکانه یا چاپ لوگوی شرکت مورد استفاده در منازل و ادارات می باشد . ازفروشگاه اینترنتی لایکتیک میتوانید انواع پرده های چاپی عرض 70 تا  ۱45 سانتی متر و با چین 70 تا ۱۰۰ سانتی متر  را در طرح های بسیار زیبا خریداری نمایید . همراه ما باشید با اطلاعات بیشتر از :

  • پرده چاپی چه ویژگی هایی دارد ؟
  • پارچه مخمل چاپی چیست ؟
  • مخمل هازان چیست ؟
  • مدل های پرده های پنل دار
  • پرده های پانچ چه قیمت هستند ؟
پرده چاپی

پرده چاپی پانچی كد 3360

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3359

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3358

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3357

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3356

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3355

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3354

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3353

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3352

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3351

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3350

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 334۹

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 334۸

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3347

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3346

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده چاپی پانچی كد 3345

  جنس کتان (هازان)، مخمل و یا ساتن دوخت پرده پانچی با حلقه فلزی ضد زنگ و قابل شستشو عرض هر پنل بدون چین ۱45 سانتی متر و با چین حداکثر تا ۱۰۰ سانتی متر امکان سفارش بصورت دوتایی یا بصورت تکی امکان سفارش سرویس روتختی دونفره و یا تکنفره مشابه با طرح پرده در صورت ثبت سفارش در ابعاد و یا جنس های متفاوت از طریق واتساپ سفارش خود را ثبت نمایید. (09362855992)      

پرده  چاپی چه ویژگی هایی دارد ؟

  • دارا بودن انواع طرح ها مانند نقوش سنتی , ساده , طرح های دیجیتالی مدرن , طرح های کودکانه
  • امکان چاپ تصاویر دلخواه مانند تصویر کودک یا لوگوی شرکت روی پرده چاپی
  • داشتن قیمتی مناسب نسبت به دیگر پرده ها
  • می توان از همان طرح برای مبل و کوسن استفاده نمود
  • نصب و شست شوی آسان نسبت به دیگر  پرده ها

پارچه مخمل چاپی چیست ؟

یکی از محبوبترین پرده چاپی که زیبایی فوق العاده ای دارد مخمل پورش است این نوع پارچه خیره کننده شبیه به پارچه جیر دارای سطوحی صاف و خواب کمتر و کارکرد خوبی نیز دارند ولی برای حفظ دوام و زیبایی بهتر است شست شوی آن را به خشک شویی بسپارید  با توجه به رنگ های متنوع آن می توان رنگ دلخواه را با چیدمان و دکوراسیون محیط انتخاب نمود .

مخمل هازان چیست ؟

نوعی از پارچه های مخمل پرده ای پارچه مخمل هازان می باشد  این نوع پرده چاپی  از ایستایی خوبی برخوردار بوده کاملا نرم و ریز بافت که دوام بالایی نیز دارند و در هنگام نصب حالتی زیبا به خود میگیرند این نوع در طرح ها و رنگبندی ها مختلف تولید  و محصول کشور ترکیه می باشد و می توان با هر سلیقه یا هر چیدمانی طرح و رنگ مورد نظر را انتخاب نمود .

مدل های پرده های پنل دار

پنل پرده جزئی مهم از پرده می باشد که باعث زیبایی هر چه بیشتر پرده می شود پنل های پرده در انواع بدون حاشیه , حاشیه یک طرفه و حاشیه دو طرفه که معمولا از جنس مخمل بوده و بر روی آنها طرح های مختلف نقش بسته است پنل ها در عرض های 140 تا 160 و ارتفاع 320 تا 350 سانتی متر با توجه به ابعاد پرده انتخاب می شوند در مجموعه لایکتیک انواع پرده ها مانند پرده زبرا , پرده پانچ , انواع مدل های پرده های پنل دار و پنل های شیک با قیمتی مناسب آماده تولید و آماده عرضه می شوند .

پرده های پانچ چه قیمت هستند ؟

 این پرده ها با توجه به محیط نصب در رنگ های مختلف و طرح های لاکچری زیبا مناسب منزل و طرح های فانتزی کودکانه نیز مناسب اتاق کودکان می باشد پرده های پانچ بیشتر مناسب اتاق خواب می باشند اما در صورت داشتن طرحی مناسب اتاق نشیمن از آن برای نصب در سالن پذیرایی نیز می توان استفاده نمود عرض هر قواره 1.5 است که با توجه به ابعاد سفارشی قیمت تعیین می شود از ویژگی های این پرده به صرفه بودن قیمت آن نسبت به دیگر پارچه های پرده می باشد برای اطلاع از قیمت پرده های پانچ با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید .

خرید اینترنتی انواع سرویس روتختی

لوازم پرده

پارچه های پرده بسیار زیبا و شکیل هستند که با توجه سلیقه افراد و نوع دکوراسیون منزل یا اتاق خواب و یا شرکت در انواع پرده زبرا , شید , ابریشمی مخمل , کرکره ای و….مورد استفاده قرار میگیرند اما برای زیباتر شدن و تزئینات پرده و نصب آن از لوازم پرده استفاده می شود استفاده از تزئینات مانند ریشه های منگوله دار , یراق و شرابه ,میله پرده های تزئینی , گل میخ , پرده جمع کن , قاب چوبی به پرده جلوه ای زیبا داده و شکوه آن را دو چندان می کند علاوه بر تزئینات هنگام نصب پرده از لوازماتی چون  پیچ و رول پلاک , ریل , میخ پرچ , پیچ گوشتی , مته , دستگاه منگنه , چکش پلاستیکی برای کوبیدن والان نیز استفاده می شود .

لوازم پرده

هر آنچه که باید درباره فرشینه یا همان پادری ها بدانید را با هم مرور میکنیم

وسایل مورد نیاز پرده چیست ؟

ابزارهای تزئینات

کتیبه پرده

جزعی از لوازم پرده و محصولات عرضه شده در این مجموعه کتیبه های پرده می باشد که در طرح های گل رز , طرح نقش منبت ساخته می شوند زمانی از قاب استفاده می شود که پرده در وسط دیوار قرار گرفته و چوب پرده ها دید داشته باشند این قاب تهیه شده از جنس چوب و پلیمر در عرض 2 متر و 20 سانت و قد 15 سانتی متر است رنگبندی های این قاب صدفی آ استخوانی چرم طلایی , قهوه ای طلایی , فیروزه ای طلایی و ترک طلایی می باشد .

گل میخ

از دیگر ابزار ها که زیبایی پرده را دوچندان می کند استفاده از گل میخ است این ابزار در طرح های ساده مربع , طرح مشبک , طرح فرشته , طرح گلبرگ , طرح نگین , هرمی , طرح زنبق , طرح گل آویز تولید شده و در مجموعه لایکتیک آماده عرضه و ارسال می باشد .

شرابه پرده

این نوع شرابه پرده از تهیه شده از جنس پلی استر دارای رنگ ثابت و ریسه ای در اتفاع 24 سانتی متر می باشد همچنین ابعاد آن 86*10 * 10 با وزن 365 است .

میله پرده های تزئینی

ریل پرده یا میله پرده ها اکثرا از جنس پلاستیک , چوب و یا فلز می باشد بخش تزئینی این ملزومات پرده قسمت انتهای آنهاست که در مدل های مختلف ساخته می شود در این مجموعه جدیدترین مدل های چوپ پرده در انواع مدرن فانتزی با طرح هایی منحصربه فرد و زیبا ساخته می شوند نمونه ای از این چوب پرده ها مدل نگین است که تهیه شده از استیل در ابعاد 10*10*125 است طول هر عدد قپه 10 سانت است که از هر دو طرف به چوب پرده اضافه خواهد شد .چوپ پرده ها ممکن است به صورت معمولی و یا جک دار باشند که می توان آنها را در عرض تنظیم نمود قیمت ریل پرده به نوع ریل و کیفیت آن بستگی دارد .

ریشه پرده

یکی دیگر از مهمترین یراق آلات و لوازم پرده ریشه پرده است که به منظور زیبایی بخشیدن در مدل های مختلف به دور یا کنار پرده دوخته می شود از دیگر محصولات مجموعه لایکتیک ریشه پرده در انواع کریستال بیضی , مربع , ورساچی , تاجدار , منگوله دار , منگوله مخمل , کریستال توپی , ریشه ورساچه ماکارونی است  که آماده عرضه و فروش می باشد .

نوار سربی

نوار سربی نیز از مهمترین لوازم پرده بوده که به این محصول زیبایی و رسمیت می بخشد این نوار سنگین برای کشیده تر شدن و در یک راستا قرار دادن پرده استفاده می شود پس از اینکه لبه پرده را حدود 10 تا 15 سانت به تو تا کردید نوار سربی را از آن عبور داده ای عمل به منظور سنگین شدن و زیباتر شدن پرده می باشد هنگان شست شوی پرده نیز میبایست آن را جدا نمود .

موفق و پیروز باشید

فروشگاه اینترنتی لایکتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.